องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพือเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 มี.ค. 2566 ]7
2 ประกาศผลสอบ ภาค. ก. ภาค. ข. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 28 มี.ค. 2566 ]9
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสรรและสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 มี.ค. 2566 ]9
4 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 22 มี.ค. 2566 ]5
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 มี.ค. 2566 ]14
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 พ.ย. 2565 ]19
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 23 พ.ย. 2565 ]16
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร [ 18 พ.ย. 2565 ]16
9 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (LPA) [ 16 พ.ย. 2565 ]27
10 รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ [ 16 พ.ย. 2565 ]18
11 แหล่งท่องเที่ยวป่าดอนโจร อบต.ลำไทรโยง [ 15 พ.ย. 2565 ]34
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 4 พ.ย. 2565 ]30
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เรื่อง รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]31
14 ลานกีฬาตำบลลำไทรโยง [ 8 ก.ค. 2565 ]1
15 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 22 มิ.ย. 2565 ]63
16 นโยบายไม่รับของข้วญหรือของกำหนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 16 เม.ย. 2565 ]82
17 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 14 เม.ย. 2565 ]74
18 010แผนดำเนินงานประจำปี65 [ 11 เม.ย. 2565 ]100
19 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]82
20 แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน อบต.ลำไทรโยง [ 19 ก.ค. 2564 ]179
21 รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลลำไทรโยง ปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]77
22 ประกาศผลการลดพลังงาน กันยายน2563-สิงหาคม 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]52
23 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]216
24 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2564 ]147
25 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2564 ]182
26 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลำไทรโยงเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]139
27 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 18 พ.ย. 2563 ]156
28 ประกาศรับสมัคร "โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง" [ 31 ก.ค. 2563 ]230
29 แบบตรวจก่ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]207
30 ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 4 ก.พ. 2563 ]122
31 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 27 ม.ค. 2563 ]245
32 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 6 พ.ย. 2562 ]239
33 แหล่งท่องเที่ยวอบต.ลำไทรโยง ป่าชุมชนดอนโจร [ 9 ส.ค. 2562 ]190
34 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]435
35 แบบตรวจการเปิดเผยมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]264
36 แบบตรวจการเปิดเผยมูลสาธารณะ (OIT) ปี 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]286
37 ลานกีฬาตำบลลำไทรโยง [ 22 มิ.ย. 2562 ]182
38 ขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียน [ 2 ต.ค. 2561 ]288
39 ประชาสัมพันธ์การใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารสวนตำบลและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ [ 1 ต.ค. 2561 ]219
40 ทดสอบประชาสัมพันธ์ [ 4 ม.ค. 2561 ]287
 
หน้า 1|2