องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 22 มิ.ย. 2565 ]6
2 นโยบายไม่รับของข้วญหรือของกำหนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 16 เม.ย. 2565 ]29
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 14 เม.ย. 2565 ]24
4 010แผนดำเนินงานประจำปี65 [ 11 เม.ย. 2565 ]20
5 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]26
6 แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน อบต.ลำไทรโยง [ 19 ก.ค. 2564 ]93
7 รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลลำไทรโยง ปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]2
8 ประกาศผลการลดพลังงาน กันยายน2563-สิงหาคม 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]0
9 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]137
10 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2564 ]95
11 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ [ 7 พ.ค. 2564 ]98
12 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ลำไทรโยงเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]85
13 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 18 พ.ย. 2563 ]76
14 ประกาศรับสมัคร "โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง" [ 31 ก.ค. 2563 ]146
15 แบบตรวจก่ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ปี 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]142
16 ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 4 ก.พ. 2563 ]73
17 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 27 ม.ค. 2563 ]163
18 ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 6 พ.ย. 2562 ]188
19 แหล่งท่องเที่ยวอบต.ลำไทรโยง ป่าชุมชนดอนโจร [ 9 ส.ค. 2562 ]133
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ส.ค. 2562 ]383
 
หน้า 1|2