องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น สำหรับโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของบุคคลากร อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]6
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2566 ]3
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 4008 บุรีรัมย์ (ใช้ในงานกู้ชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2566 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้าโคกแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]5
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสำหรับจัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมเต้นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมฌครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรดินลูกรังบดทับแน่น สายบ้านหนองไทร หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]3
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2566 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]4
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอร์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]4
17 ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]3
18 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 20 ส.ค. 2564 ]107
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า อบต.หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก-หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) [ 8 ก.ค. 2562 ]250
20 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า อบต.หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก-หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 13 มิ.ย. 2562 ]244
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านฟากคลอง [ 21 ธ.ค. 2561 ]299
22 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านฟากคลอง [ 21 ธ.ค. 2561 ]316
23 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านลุงไผ่ [ 21 ธ.ค. 2561 ]302
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านลุงไผ่ [ 20 ธ.ค. 2561 ]252
25 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ้ก เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ [ 22 พ.ค. 2561 ]496
26 ทดสอบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 ม.ค. 2561 ]268