องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
กองช่าง

     
   นายกรีฑา  เสาวโร  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
   นายณรงค์ฤทธิ์  กรรโณ  
    วิศวกรโยธา  
     
   นายวัชรพงศ์  เวชศาสตร์  
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ