องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

 
นายลมัย ธรรมสูตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประทุม  ปราบสกุล
นายหน่วง  เทพเนาว์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวรุต  ชำเอนก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล