องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร

 
นายลมัย ธรรมสูตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประทุม  ปราบสกุล
นายหน่วง  เทพเนาว์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวรุต  ชำเอนก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล