องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)


องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ วัดศรัธาชุมพล หมู่ที่ 9   ตำบลลำไทรโยง และวันที่ 26 สิงหาคม 2563  ณ วัดกัลยาณมิตตาราม หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

2022-08-22
2022-08-01
2021-12-09
2021-08-17
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-01
2021-07-01
2021-05-25
2021-05-04