องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)


องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ วัดศรัธาชุมพล หมู่ที่ 9   ตำบลลำไทรโยง และวันที่ 26 สิงหาคม 2563  ณ วัดกัลยาณมิตตาราม หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

2021-01-15
2021-01-10
2020-12-25
2020-12-18
2020-12-15
2020-12-04
2020-12-04
2020-09-29
2020-09-24
2020-08-28