องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 2563


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  ได้จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2563"  วันที่  15-17 กรกฏาคม  2563   ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมชาติ อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

2022-08-22
2022-08-01
2021-12-09
2021-08-17
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-01
2021-07-01
2021-05-25
2021-05-04