องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
 


โครงการออกสำรวจภบท.5 ม.1-14 ประจำปี2561-2564


โครงการออกสำรวจภบท.5 ม.1-14 ประจำปี2561-2564 ระหว่างวันที่ 4-22 กันยายน 2560 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ท่านใดยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนชำระภาษีในวันและเวลาดังกล่าวสามารถมาติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ในวันและเวลาราชการ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560
2022-08-22
2022-08-01
2021-12-09
2021-08-17
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-01
2021-07-01
2021-05-25
2021-05-04