องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ "เพื่อให้ครู เด็ก และผู้ปกครอง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทย และส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป"... ณ ท่าน้ำชั่วคราวสระหนองขามน้อย หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

2023-08-11
2023-08-05
2023-08-03
2023-07-26
2023-07-19
2023-06-27
2023-06-26
2023-06-01
2023-05-08
2023-05-03