องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamsaiyong.go.th
 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙


โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ "เพื่อให้ครู เด็ก และผู้ปกครอง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทย และส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป"... ณ ท่าน้ำชั่วคราวสระหนองขามน้อย หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

2022-08-22
2022-08-01
2021-12-09
2021-08-17
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-01
2021-07-01
2021-05-25
2021-05-04