องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 2566 - 2570

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 2566 - 2570
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ