องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 14 ก.พ. 2567 ]30
2 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]32
3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 16 ม.ค. 2567 ]18
4 วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]17
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]45
6 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]34
7 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]42
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]21
9 10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนสู่ภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" [ 11 ธ.ค. 2566 ]108
10 รายงานผลการจัดกิจกรรม ส่งเสิรมและบริหารจัดการ อปท.ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ [ 3 ต.ค. 2566 ]2
11 รายงานการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]23
12 วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Services [ 19 เม.ย. 2566 ]1
13 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพือเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 มี.ค. 2566 ]71
14 ประกาศผลสอบ ภาค. ก. ภาค. ข. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 28 มี.ค. 2566 ]109
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสรรและสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 มี.ค. 2566 ]75
16 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 22 มี.ค. 2566 ]68
17 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 22 มี.ค. 2566 ]50
18 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในท้องถิ่นมาสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 16 มี.ค. 2566 ]2
19 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 มี.ค. 2566 ]72
20 ประชาสัมพัธ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 15 ก.พ. 2566 ]46
21 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 14 ก.พ. 2566 ]72
22 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและเขตชุมชน 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]43
23 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 พ.ย. 2565 ]93
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 23 พ.ย. 2565 ]77
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร [ 18 พ.ย. 2565 ]71
26 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (LPA) [ 16 พ.ย. 2565 ]71
27 รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ [ 16 พ.ย. 2565 ]64
28 แหล่งท่องเที่ยวป่าดอนโจร อบต.ลำไทรโยง [ 15 พ.ย. 2565 ]76
29 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 4 พ.ย. 2565 ]85
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เรื่อง รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]73
31 ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]45
32 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 23 ส.ค. 2565 ]42
33 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2565 ]42
34 ลานกีฬาตำบลลำไทรโยง [ 8 ก.ค. 2565 ]46
35 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 22 มิ.ย. 2565 ]113
36 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 22 เม.ย. 2565 ]42
37 นโยบายไม่รับของข้วญหรือของกำหนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 16 เม.ย. 2565 ]127
38 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 14 เม.ย. 2565 ]127
39 010แผนดำเนินงานประจำปี65 [ 11 เม.ย. 2565 ]152
40 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]128
 
หน้า 1|2