องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 14 ก.พ. 2567 ]10
2 ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]15
3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 16 ม.ค. 2567 ]8
4 วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 [ 15 ม.ค. 2567 ]8
5 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็น ในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]22
6 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]13
7 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2566 [ 2 ม.ค. 2567 ]14
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 2 ม.ค. 2567 ]11
9 10 นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนสู่ภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ของกระทรวงมหาดไทย "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" [ 11 ธ.ค. 2566 ]55
10 รายงานการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]2
11 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพือเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 มี.ค. 2566 ]62
12 ประกาศผลสอบ ภาค. ก. ภาค. ข. องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 28 มี.ค. 2566 ]86
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสรรและสรรหาเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 24 มี.ค. 2566 ]63
14 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 22 มี.ค. 2566 ]55
15 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 22 มี.ค. 2566 ]35
16 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 7 มี.ค. 2566 ]60
17 ประชาสัมพัธ์ การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 15 ก.พ. 2566 ]38
18 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 14 ก.พ. 2566 ]59
19 ประชาสัมพันธ์ รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและเขตชุมชน 2566 [ 15 ธ.ค. 2565 ]36
20 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 28 พ.ย. 2565 ]79
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) [ 23 พ.ย. 2565 ]68
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร [ 18 พ.ย. 2565 ]62
23 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 (LPA) [ 16 พ.ย. 2565 ]64
24 รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ [ 16 พ.ย. 2565 ]56
25 แหล่งท่องเที่ยวป่าดอนโจร อบต.ลำไทรโยง [ 15 พ.ย. 2565 ]70
26 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ [ 4 พ.ย. 2565 ]72
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เรื่อง รายงานรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]64
28 ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2565 [ 19 ต.ค. 2565 ]35
29 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 23 ส.ค. 2565 ]30
30 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 15 ส.ค. 2565 ]33
31 ลานกีฬาตำบลลำไทรโยง [ 8 ก.ค. 2565 ]39
32 นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 22 มิ.ย. 2565 ]102
33 ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 [ 22 เม.ย. 2565 ]32
34 นโยบายไม่รับของข้วญหรือของกำหนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 16 เม.ย. 2565 ]116
35 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 14 เม.ย. 2565 ]117
36 010แผนดำเนินงานประจำปี65 [ 11 เม.ย. 2565 ]143
37 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]122
38 แผนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน อบต.ลำไทรโยง [ 19 ก.ค. 2564 ]217
39 รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยตำบลลำไทรโยง ปี 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]123
40 ประกาศผลการลดพลังงาน กันยายน2563-สิงหาคม 2564 [ 21 มิ.ย. 2564 ]88
 
หน้า 1|2