องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ลำไทรโยง
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 24 ม.ค. 2565 ]28
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 [ 24 ม.ค. 2565 ]29
3 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 24 ม.ค. 2565 ]32
4 ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 5 ม.ค. 2565 ]30
5 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 5 ม.ค. 2565 ]28
6 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง [ 4 ม.ค. 2565 ]54
7 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 4 ม.ค. 2565 ]29