องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสำหรับพนักงานส่วนตำบล [ 9 ม.ค. 2566 ]44
2 ประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร [ 21 ธ.ค. 2565 ]41
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]41
4 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 24 ม.ค. 2565 ]43
5 ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 4 ก.พ. 2563 ]164