องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

  นางนัฐฐา  โยธาพล
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0984979514
นางสาววณัชมล อาวาทย์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร. 0914707519