องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ :www.lamsaiyong.go.th

 
 

 

 

 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2566


ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง และครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแร่ ถวายเทียน และเวียนเทียน ณ วัดสันติธรรมาวาส ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2024-01-16
2024-01-15
2023-12-11
2023-12-05
2023-10-23
2023-08-11
2023-08-05
2023-08-03
2023-07-26
2023-07-19