วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2564
ซื้อซักโครกและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งซักโครก ของศูนย์พัฒนาเด็กฯ อบต.ลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรดินลูกรังแล้วบดทับแน่น หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองไทร หมู่ที่ 13 บ้านหนองไทร ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรดินลูกรังบดทับแน่น หมู่ที่ 1-12 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บบ 3970 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อดินลูกรัง จำนวน 125 ลบ.ม ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เต็นท์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อดินลูกรังของกองช่าง อบต.ลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุถ้วยรางวัลโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง