วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง เต็นท์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อดินลูกรังของกองช่าง อบต.ลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุถ้วยรางวัลโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ถนนหินคลุกสายกลางหมู่ 6 คุ้มบุตาโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับถนนหินคลุก สายหมู่ที่ 8 ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับถนนหินคลุกสายหมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง บต.7078 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง