วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถแบ็คโฮลและจ้างเหมารถไถดันดินเพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมถนนพังทลายบริเวณปากท่อ และปลายท่อน้ำลอด จำนวน 3 แห่ง บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านหว่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติไทย) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มและอาหารว่างโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองนา หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทรโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 4008 บุรีรัมย์ (ใช้ในงานกู้ชีพ อบต.ลำไทรโยง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโคกแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงพร้อมเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง